Norsk Vinfagskole
Om Vinfagskolen
  Off. godkjenninger
  Partnere
  Medarbeidere
  Faglig råd
  Vinutdanning
  Ølutdanning
  Diplomutdanning
  Kurs
  Studentnett
  Søknadsskjema
  Omtale
  Lei en lærer
  Kontakt
 
 
 
skygge
 
 

NORSK VINFAGSKOLE

Norsk Vinfagskole er Norges første og eneste offentlig godkjente fagskole for vin, øl og brennevin, og vårt utdanningstilbud oppfyller dermed nasjonale kvalitetsstandarder. Som en ledende tilbyder av vin-, øl- og brennevinskunnskap benytter vi dyktige faglærere, og våre fagplaner kvalitetssikres av utvalgte ressurspersoner fra bransjen.

Lånekassefinansiering
Vår Fagutdanning – Vin og Brennevin er godkjent av Statens lånekasse for utdanning, og gir dermed mulighet til å søke stipend og lån i Lånekassen.

Om våre studier

Fagutdanning – Vin og Brennevin
Fagutdanningen omfatter en grundig teoretisk og praktisk opplæring innen vin- og brennevinsfaget, og er dermed en komplett bransjeutdanning for produksjon, servering, import og salg av alkoholholdig drikke.

Vinkelnerutdanning
Fagutdanning – Vin og Brennevin er også godkjent som vinkelnerutdanning, og bestått utdanning gir dermed anledning til medlemskap i Norsk Vinkelnerforening.

Ølkelnerutdanning
Norsk Vinfagskole tilbyr også en ølkelnerutdanning.

Diplomutdanning – Vin
Diplomutdanning – Vin bygger på bestått Fagutdanning – Vin og Brennevin, men man kan også søke opptak på grunnlag av annen vinkelnerutdanning eller WSET Advanced (Nivå 3). Utdanningen går over ett semester, og omfatter blant annet praksis på vingård i Sør-Afrika.

Nettstudier
Våre utdanningstilbud gjennomføres som nettstudier med samlinger ved Norsk Vinfagskole i Oslo. Nettstudiene er optimale for de som ønsker en fleksibel utdanning, som kan gjennomføres i kombinasjon med arbeid.

Praktisk rettete studier
Norsk Vinfagskoles studier er tilrettelagt for deg som ønsker en vinfaglig utdanning tilpasset det norske arbeidsmarkedet. Vi legger stor vekt på å kunne tilby en praktisk rettet fagutdanning med fokus på utvikling av studentens evne til å evaluere vin, øl og brennevin. Ved samlingene hos Norsk Vinfagskole får du også god ferdighetstrening innen Sommelierfaget.

Faglig Råd
Norsk Vinfagskoles Faglige Råd er et rådgivende faglig organ for skolens ledelse og skal kvalitetssikre skolens studieplaner. Rådet består av ressurspersoner fra bransjen - utvalgt på bakgrunn av høy kompetanse og lang bransjeerfaring.

Fagbibliotek
Som student ved Norsk Vinfagskole har du tilgang til skolens fagbibliotek som omfatter relevant faglitteratur og -tidskrifter.

 

 

Norsk Vinfagskole AS, Chr Krohgs gate 2, 0186 OSLO, Tlf.: 23 15 85 85, post@vinfagskolen.no
skygge