Norsk Vinfagskole  
  Vinutdanning
Ølutdanning
  Diplomutdanning
  Kurs
  Studentnett
  Søknadsskjema
  Omtale
  Lei en lærer
  Kontakt
 
 
 
skygge
 
 

ØLKELNER / BEER SOMMELIER
Nettstudium med samlinger

Gjennom undervisning via web-TV, interaktive oppgaver og 2 samlinger à 2 dager ved Norsk Vinfagskole oppøves studentens forståelse og ferdigheter innen ølfaget.

Studiet gir grundig kompetanse i følgende temaer:

  • Hvordan øl produseres og hvilke deler av prosessen som skaper hvilke smaker.
  • De forskjellige ølstilene, hvordan de lages, hvordan de kjennes igjen og hvor de stammer fra.
  • Sensorisk trening ut i fra smaksark spesielt utviklet for øl.
  • Ølfeil og hvordan disse kjennes igjen.
  • Ølets historie fortalt fra middelalderen frem til i dag. Vi går gjennom tradisjonelle ølland som Belgia, England, Tsjekkia og Tyskland og følger opp med den moderne mikrobryggerirevolusjonen i USA og her hjemme.
  • Øl i restaurant og bar. En praktisk orientert del hvor man lærer om innkjøp, håndtering og servering av øl. Det blir også en del om håndering av øl fra fat med feilsøking og nyttige tips.
  • Øl og mat i kombinasjon. Oppsett av ølmeny og hvordan man kombinerer øl og mat på en vellykket måte.

Samlinger høsten 2014
Høstens studium er i gang og samlingene er:

Samling 1: 15.-16. september
Samling 2: 17.-18. november

Samlinger våren 2015

Oppstart i januar, med samlinger i helger:

Samling 1: 24.-25. januar (lørdag/søndag)
Samling 2: 21.-22. mars (lørdag/søndag)

Oppstart i mars, med samlinger på ukedager:

Samling 1: 16.-17. mars (mandag/tirsdag)
Samling 2: 11.-12. mai (mandag/tirsdag)

Samlingene inneholder mye sensorisk og praktisk trening, samt en sensorisk og teoretisk eksamen til slutt.

Undervisning på nett
Den teoretiske undervisningen starter 3 uker før første samling, og foregår som forelesninger via web-tv, med interaktive øvingsoppgaver i bakkant av hver forelesning. Dermed kan deltakeren tilpasse studiene til sin egen timeplan, og repetere forelesningene etter behov.

Vår lærer
Vår øllærer Amund Polden Arnesen har arbeidet med øl hele sin karriere, og er som første nordmann akkreditert Ølsommelier fra The Institute of Brewing and Distilling i London.

Bestått utdanning
Ved å bestå praktisk og teoretisk eksamen blir du godkjent Ølkelner fra Norsk Vinfagskole, og oppnår ølkelnernål og medlemskap i Norsk Ølkelnerforening.

 

Karakterskala
Norsk Vinfagskoles ølkelnerutdanning benytter karakterskala som ved fagprøver: Bestått Meget Godt, Bestått og Ikke bestått.

Pensum
Pensum for studiet er:
•   Garrett Oliver: The Brewmaster’s Table (hele boka)
•   Michael Jackson m.fl.: Eyewitness Companions Beer (side 1-65)
•   John J. Palmer: How to Brew (side 37-72 +119-131)
 

Studiestart: Januar 2015
Opptakskrav: Ingen
Studieavgift: Kr 19.900 *
Søknad: Søknadsskjema
 
* Studieavgiften inkluderer nettstudier, deltakelse på 2 samlinger, ølprøvninger, bryggeribesøk, eksamensavgift og ølkelnernål. Studenten må påregne noe kostnader til bøker (maks 1000 kr), øl for hjemmesmakinger (maks 1000 kr), samt reise, kost og eventuell losji i forbindelse med samlingene i Oslo.

 

 
 

Norsk Vinfagskole AS, Chr Krohgs gate 2, 0186 OSLO, Tlf.: 23 15 85 85, post@vinfagskolen.no