Norsk Vinfagskole
  Om Vinfagskolen
Off. godkjenninger
  Partnere
  Medarbeidere
  Faglig råd
  Vinutdanning
  Ølutdanning
  Diplomutdanning
  Kurs
  Studentnett
  Søknadsskjema
  Omtale
  Lei en lærer
  Kontakt
 
 
 
skygge
 
 

FAGSKOLEGODKJENNING

Norsk Vinfagskoles Fagutdanning – Vin og Brennevin er godkjent av NOKUT. Studiet gir 30 fagskolepoeng.

NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen) er tilsynsorgan og godkjenningsinstans for utdanninger på fagskole- og høgskolenivå. NOKUT-godkjenningen er en sikkerhet for studentene om at utdanningen oppfyller nasjonale kvalitetsstandarder.

 

 

LÅNEKASSEGODKJENNING
Fagutdanningen er også godkjent av Statens lånekasse for utdanning. Dette medfører at studenter som tar Fagutdanning – Vin og Brennevin kan søke om stipend og lån Lånekassen.

 
 

Norsk Vinfagskole AS, Chr Krohgs gate 2, 0186 OSLO, Tlf.: 23 15 85 85, post@vinfagskolen.no
skygge