Norsk Vinfagskole  
Vinutdanning
  Ølutdanning
  Diplomutdanning
  Kurs
  Studentnett
  Søknadsskjema
  Omtale
  Lei en lærer
  Kontakt
 
 
 
skygge
 
 

FAGUTDANNING – VIN OG BRENNEVIN
 
•  Sommelier- og bransjeutdanning i ett studium
•  Offentlig godkjent utdanning (30 fagskolepoeng)
•  Studiefinansiering i Lånekassen

 

 
Norsk Vinfagskoles Fagutdanning er Norges første og eneste komplette fagutdanning innen vin, øl og brennevin. Omfanget er ½ årsenhet
(30 fagskolepoeng). Gjennomføringsform er forelesninger via web-TV
og 6 samlinger i Oslo. Studiet kan gjennomføres på ½ eller 1 år.

Nettstudiet gir deg en rekke fordeler:

 • Studér når og hvor du vil
 • Studér i ditt eget tempo
 • Repetér forelesningene så mye du vil
 • Jobb ved siden av studiene

Kvalifikasjoner

 • Studiet kvalifiserer for de yrkene der man arbeider med vin, øl og brennevin til daglig.
 • Vinkelner er ett av yrkene studiet gir opplæring i, og bestått eksamen gir deg derfor vinkelnertittel, vinkelnernål og medlemskap i Norsk Vinkelnerforening.
 • Studiet kvalifiserer til opptak ved WSET Diploma, som igjen er kvalifiserende for opptak til det berømte Master of Wine-studiet.
 • Bestått studium kvalifiserer til opptak ved Norsk Vinfagskoles Diplomenhet i Vinproduksjon, som inkluderer en praksisperiode på vingård i Sør-Afrika.

Undervisning
Undervisningsformen er nettbaserte forelesninger med interaktive øvingsoppgaver, og samlinger ved Norsk Vinfagskole i Oslo. Dette gir en god blanding av teori, egenaktivitet, smaking og praktiske øvelser.

Mat og vin/brennevin
I tillegg til en stort antall vinsmakinger ved skolen gjennomfører vi vin- og mat-smaking samt øl- og mat-smaking i samarbeid med Statholdergaarden, der alle tenkelige smakskombinasjoner innenfor gourmetkunsten blir prøvd ut. Du får også kurs i mat- og vinkombinasjoner på skolen, samt kurs i norsk tradisjonsmat og akevitt med Halvor Heuch.


Mesterkokk Øyvind Bøe Dalelv garnerer petits pois-suppen med sort trøffel fra Gotland.
 
Fra Norsk Vinfagskoles Premium Fine Wine Tasting 2013.
 

Innhold i samlingene
Studiet inkluderer følgende temasamlinger i Oslo:

 • Verdens viner
 • Mat og vin
 • Brennevin
 • Sommelier
 • Vinsmakingssamling – Vår *
 • Vinsmakingssamling – Høst *

* Studenter med betydelig erfaring innen vinsmaking, eller som gjennomfører egentrening tilsvarende vinsmakingssamlingene, kan søke fritak fra en eller begge vinsmakingssamlingene.

Hver samling er avsluttende innenfor sitt delemne, og du kan derfor starte studiet når som helst i årssyklusen.

Velg fremdrift og dine foretrukne samlingsdager!
Studiet kan gjennomføres med full fremdrift i ½ år, eller med halv fremdrift i 1 år.

Dersom du tar studiet på ½ år, er du med på 3 samlinger à 4 dager, dvs lørdag+søndag+mandag+tirsdag.

Dersom du tar studiet på 1 år, er du med på 6 samlinger à 2 dager. Du kan da velge mellom:
•   Samlinger på lørdager + søndager
     eller
•   Samlinger på mandager + tirsdager

Samlinger høsten 2014

Samlinger på lørdag/søndag:
•  30.-31. august: Vinsmaking
•  27.-28. september: Vinsmaking

•  8.-9. november: Sommelier, mat & vin

Samlinger på mandag/tirsdag:
•  1.-2. september: Sommelier, kaffe, glass, mat & vin, øl
•  29.-30. september: Brennevinssmaking, brenneri-/bryggeribesøk

•  10.-11. november: Vinsmaking

Samlinger våren 2015

Samlinger på lørdag/søndag:
•  31. januar-1. februar: Sommelier, kaffe, glass, mat & vin, øl
•  7.-8. mars: Brennevinssmaking, brenneri- og bryggeribesøk
•  11.-12. april: Vinsmaking

Samlinger på mandag/tirsdag:
•  2.-3. februar: Vinsmaking
•  9.-10. mars: Vinsmaking
•  13.-14. april: Sommelier, mat & vin

E-læring
I periodene mellom samlingene gjennomgår du studiets nett-forelesninger. Forelesningene er basert på web-tv med interaktive øvingsoppgaver i bakkant av hver forelesning. Dette guider deg gjennom hele studiets pensumlitteratur. Forelesningene blir gjort tilgjengelig for deg via Norsk Vinfagskoles studentnett. Du kan ta dem når det passer for deg, og repetere forelesningene så mye du vil.

Offentlig godkjenning
Nettstudiet er godkjent av NOKUT (Myndighetenes tilsynsorgan for fagskoler og høgskoler). Dette sikrer at vår Fagutdanning oppfyller nasjonale kvalitetsstandarder.

Studiefinansiering
Nettstudiet er godkjent for stipend og lån i Statens lånekasse for utdanning.

Innhold i studiet
Fagoversikt

Prosjektoppgave
I løpet av studiet skal du skrive en prosjektoppgave. Oppgaven gir deg en faglig fordypning i et selvvalgt tema innenfor studiets pensum. Oppgaven løses individuelt, og har et omfang tilsvarende 3 ukers studieinnsats.

Evaluering
Bestått Fagutdanning forutsetter bestått teoretisk og praktisk eksamen samt godkjent prosjektoppgave. Oppmelding til eksamen forutsetter at studenten har gjennomført e-læringen og deltatt på de obligatoriske samlingene.

Karakterskala
Norsk Vinfagskole benytter karakterskala fra A til E for bestått (der A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Studieavgift
Studieavgiften forfaller ved studiestart, dvs datoen du velger å starte studiet. Dersom du søker finansiering i lånekassen, forfaller halve studieavgiften ved studiestart, og resten 30 dager senere. Du må være forberedt på at utbetalingene fra lånekassen fordeles utover hele studieåret, og du må derfor skaffe en mellomfinansiering til innbetalingen ved studiestart.
 

Fagskolepoeng:   30
Studiestart:   Når du vil
Opptakskrav:   Bestått videregående skole eller 5 års realkompetanse
Studieavgift:  

Kr 39.500,-

Søknad:   Til søknadsskjema

Studieavgiften inkluderer e-læringskurs, deltakelse på samlinger og eksamensavgift. Studenten må påregne kostnader til vin for egentrening (ca 2400 kroner fordelt utover hele studietiden) og lærebøker (ca kr 1000) samt reise og opphold i Oslo i forbindelse med samlingene.


 

 

Norsk Vinfagskole AS, Chr Krohgs gate 2, 0186 OSLO, Tlf.: 23 15 85 85, post@vinfagskolen.no
skygge