Norsk Vinfagskole  
Vinutdanning
  Ølutdanning
  Diplomutdanning
  Kurs
  Studentnett
  Søknadsskjema
  Omtale
  Lei en lærer
  Kontakt
 
 
 
skygge
 
 

Fagoversikt
FAGUTDANNING – VIN OG BRENNEVIN

Utdrag med forbehold om endringer:

Del 1 Introduksjon

 • Sensorisk trening
 • Alkoholholdige drikker og deres historie
 • Alkohol og helse
 • Introduksjon - Vin

 

Del 2 Vin

 • Vitikultur
 • Vinproduksjon
 • Modning
 • Vinfeil
 
 

 

 
Del 3 Verdens viner

Alle vinproduserende land av betydning, med underliggende regioner, vil bli behandlet.

Gjennomgående temaer:

 • Historikk
 • Lovgivning og kategorisering
 • Klima, jordsmonn og druetyper
 • Vitikultur og produksjonsmetoder
 • Viktige produsenter
 • Vinstiler
 • Sensorisk vurdering
 • Kvalitetsvurdering
 • Vin og mat
 • Marked og trender


Del 4 Brennevin og øl

Ølproduksjon, øltyper, ølservering, øl og mat.

Følgende brennevinstyper vil bli behandlet:

 • Vodka
 • Cognac, Armagnac, Brandy
 • Akevitt
 • Whisky
 • Fruktbrennevin
 • Marc, Grappa
 • Rom
 • Tequila
 • Genever, gin
 • Likører
 • Øvrig brennevin

Gjennomgående temaer:

 • Produksjonsmetoder
 • Viktige regioner og produsenter
 • Anvendelsesområder
 • Kategorisering/kvaliteter
 • Sensorisk vurdering
 • Historikk og marked

Det vil bli gjennomført bedriftsbesøk i løpet av studiet

 

Del 5 Bransje og jobb

Bransjelære

Følgende yrker/roller og kompetanse-områder vil bli behandlet:

 • Vinkelnerens/kjellermesterens oppgaver
 • Vin og mat
 • Vinkart
 • Kaffe, te, vann, sigarer, sjokolade
 • Import og salg av øl, vin og brennevin
 • Vinmonopolet
 • Kostnadsberegning – "fra produsent til glass"
 • Distribusjon/logistikk/likviditet
 • Etablererkunnskap
 • Alkoholloven
 • Trender, økologi, fairtrade
 

 

DEL 6 Prosjektoppgave

Studiet omfatter en selvvalgt, bransjerelatert prosjektoppgave innen hovedområdene servering eller import/salg/produksjon.

Oppgaven løses individuelt. Deltakere ved den stedbaserte Fagutdanningen kan velge å gjennomføre oppgaven i grupper av inntil 3 studenter.

Prosjektoppgavens tema forhåndsgodkjennes av skolen. Oppgaven har et omfang tilsvarende 3 ukers studieinnsats.

 


Evaluering

Bestått Fagutdanning - Vin og Brennevin
Bestått Fagutdanning forutsetter bestått teoretisk og praktisk eksamen samt godkjent Prosjektoppgave.

Krav om deltakelse
Oppmelding til eksamen forutsetter deltakelse i minimum 85% av undervisningen. Dersom Fagutdanningen tas som nettstudium, er kravet at studenten har gjennomført e-læring og samlinger.

Karakterskala
Norsk Vinfagskole benytter karakterskala fra A til E for bestått (der A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Karakter Betegnelse Beskrivelse
A Fremragende En prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært høyt kunnskapsnivå, svært god vurderingsevne og en høy grad av selvstendighet og kritisk tilnærming til fagstoffet.
B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet i behandlingen av fagstoffet.
C God En jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne om de viktigste områdene og elementene i fagfeltet.
D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten mangler kunnskap om/forståelse av sentrale sider ved eksamensstoffet.

 

 

Norsk Vinfagskole AS, Chr Krohgs gate 2, 0186 OSLO, Tlf.: 23 15 85 85, post@vinfagskolen.no
skygge